Menu

Ostatnie artykuły

e-Doręczenia już od 10 grudnia 2023
Od 10 grudnia 2023 r. podmioty publiczne wskazane w ustawie będą miały obowiązek korzystania z e-Doręczeń (zgodnie z Komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia [...]
Media społecznościowe a bezpieczeństwo danych
Wydarzenia ostatnich dni, odnośnie bezpieczeństwa danych w mediach społecznościowych, pokazały, że ten aspekt korzystania z sieci musi być traktowany przez [...]
Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
W dniu 5.10.2021 o godzinie 16:30 Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie organizuje szkolenie skierowane dla osób zarządzających NGO, odpowiedzialnych [...]
Zajęcia dla Seniorów 60+ w ramach projektu Aktywni+
Informujemy, że w Chorzowie rozpoczynają się zajęcia dla seniorów w ramach dofinansowania na projekt cyfryzacji Seniorów pn. E-Samodzielność.
Bezpieczny internet cz. II
Stawiamy mury – Wszystkim z pewnością obiły się o uszy dwa terminy związane z bezpieczeństwem: program antywirusowy oraz firewall. Wszyscy to znają, [...]
Przetwarzanie danych w PPK
Ponieważ przepisy prawa krajowego określają sytuacje, w których uczestnik PPK przekazuje instytucji finansowej dane dotyczące poważnego zachorowania, to [...]
Ochrona danych osobowych w Biurach Rachunkowych
Bezpieczny Internet cz. I (Konfiguracje)
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r.
Kontrola w firmie. Czy kontroler może mieć wgląd w akta osobowe?
Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych przedsiębiorcy zwracają się z pytaniami, czy w ramach przeprowadzanych kontroli instytucje, takie jak Zakład Ubezpieczeń [...]
Kara upomnienia za przetwarzanie danych uczniów
Prezes UODO nałożył karę upomnienia za przetwarzanie bez podstawy prawnej danych osobowych uczniów przez szkołę w związku z przeprowadzeniem wśród nich [...]
Darmowe aplikacje. Czy naprawdę są darmowe?
Dziś telefon komórkowy nie służy jedynie do prowadzenia rozmów i komunikowania się, ale pełni także wiele innych funkcji. Służy rozrywce, pozwala na [...]