fbpx

Centrum Szkoleniowe Graficom

Szkolenia RODO, Inspektor Ochrony Danych, wdrażanie procedur, bezpieczeństwo, audyt IT, coaching, kursy językowe, szkolenia IT

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie na zasadzie konkurencyjności – ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2016-SNP-06

Ogłoszenie na zasadzie konkurencyjności – ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2016-SNP-06 – Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Ogłoszenia

Protokół z wyboru wykonawcy

Protokół z wyboru wykonawcy w ramach Zapytania Ofertowego nr 2016-SNP-02 z dn. 30.06.2016.

Ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze wykonawców

Zawiadomienie o wyborze wykonawców w ramach Zapytania Ofertowego nr 2016-SNP-01 z dn. 30.06.2016

Ogłoszenia

Ogłoszenie na zasadzie konkurencyjności – ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2016-SNP-02

Ogłoszenie na zasadzie konkurencyjności – ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2016-SNP-02 – Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Ogłoszenia

Ogłoszenie na zasadzie konkurencyjności – ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2016-SNP-01

Ogłoszenie na zasadzie konkurencyjności – ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2016-SNP-01 – Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.