Menu

Archiwa miesięczne: marzec 2020

Przetwarzanie danych osobowych w kontekście pandemii COVID-19
Rządy, organizacje publiczne i prywatne w całej Europie podejmują działania w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19. Może to obejmować [...]
Zakres danych – pozyskiwanych przez gminy w deklaracjach śmieciowych nie może być zbyt szeroki!
Rada gminy, określając wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie może wymagać podania szerszego zakresu danych, niż [...]
szkolenia RODO
Drakońskie kary za wycieki danych.
W ubiegłym roku do Urzędu Ochrony Danych Osobowych trafiło ponad 6 tys. zgłoszeń o naruszeniu przepisów RODO. Ich liczba może w tym roku wzrosnąć – [...]