Miesiąc: Październik 2016

Ogłoszenia

Ogłoszenie na zasadzie konkurencyjności – ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2016-SNP-06

Ogłoszenie na zasadzie konkurencyjności – ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2016-SNP-06 – Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lataContinue reading