Szkolenia RODO, wdrażanie procedur bezpieczeństwa, zarządzanie projektami, coaching, kursy językowe, szkolenia na terenie całej Polski.

Archiwum: Październik 2016

Ogłoszenie na zasadzie konkurencyjności – ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2016-SNP-06 – Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Czytaj dalej