Menu

Ogłoszenie na zasadzie konkurencyjności – ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2016-SNP-02

30 czerwca 2016 - Ogłoszenia

Ogłoszenie na zasadzie konkurencyjności – ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2016-SNP-02 – Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Plik do pobrania w formacie *.pdf