Jak RODO wpłynie na Twoją firmę?

Jak RODO wpłynie na Twoją firmę?

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) jest nowym prawem dotyczącym ochrony prywatności w Unii Europejskiej. Skonstruowano je tak, by każda osoba miała większą kontrolę nad własnymi danymi osobowymi. Dodatkowo Rozporządzenie nakłada nowe obowiązki na organizacje zbierające, przetwarzające i analizujące te dane – w tym na firmy poza UE.

RODO weszło w życie 25 maja 2018 r. Postępowanie według poniższych kroków pomoże Ci osiągnąć zgodność z RODO. Dowiedz się, co to rozporządzenie oznacza dla Twojej firmy i uzyskaj odpowiedz na najbardziej palące pytania

  • Inwentaryzacja – Identyfikacja posiadanych danych i miejsca ich przechowania

Audytuj to, co się dzieje z posiadanymi przez Ciebie danymi i związanymi z nimi procesami. Pozwoli Ci to ocenić stopień, w jakim RODO wpływa na Twoją organizację.

  • Zarządzanie – zarządzanie sposobem wykorzystania i uzyskiwania dostępu do danych osobowych.

Tworzenie przejrzystych zasad jasno określających jak, kiedy i dlaczego Twoja organizacja zbiera i przetwarza dane osobowe.

  • Ochrona – Wykorzystanie narzędzi zapewniających bezpieczeństwo w celu ochrony Twoich danych.

Twoim obowiązkiem jest ochrona danych osobowych. Stwórz plan zarządzania ryzykiem i wykorzystaj bezpieczną infrastrukturę chmury i zaawansowane funkcje zabezpieczeń.

  • Raportowanie – odpowiadanie na wnioski o ujawnienie danych i wymaganej dokumentacji; udostępnianie danych na życzenie.

RODO wyznacza nowe standardy przejrzystości, odpowiedzialności i przechowania rejestrów. Wykorzystaj narzędzia do audytowania usług, które ułatwią Ci spełnienie nowych standardów.

Centrum Szkoleniowe Graficom oferuje szkolenia dla pracowników, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego na terenie całej Polski. Korzystne warunki szkolenia@graficom.pl