fbpx

Centrum Szkoleniowe Graficom

Szkolenia RODO, Inspektor Ochrony Danych, wdrażanie procedur, bezpieczeństwo, audyt IT, coaching, kursy językowe, szkolenia IT

szkolenia

Szkolenia – bezpieczeństwo IT, RODO

Kształtowanie świadomości bezpieczeństwa i zagrożeń oraz świadomości obowiązku ochrony informacji stanowi dowód dojrzałości kierownictwa firmy, przedsiębiorstwa, czy jednostki samorządowej. Jest to wymóg bezpieczeństwa, na który stać każdego przedsiębiorcę bez względu na wielkość organizacji.

Przestrzeganie RODO to obowiązek Administratora Danych

Ponieważ RODO nie definiuje wprost tego, czym w praktyce są polityki administratora, należy sięgnąć do art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 RODO. Zgodnie z tymi przepisami ADO musi wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało…

Rejestr czynności przetwarzania

Rejestrowanie czynności przetwarzania. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) przewiduje, że administratorzy danych oraz podmioty przetwarzające mają obowiązek prowadzenia odpowiednio rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności. Art. 30 RODO wskazuje ich obligatoryjne składniki, niemniej przepis ten może budzić wątpliwości co do…

IOD zamiast ABI jak powiadomić Prezesa Urzędu

Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) został „zastąpiony” 25 maja tego roku przez inspektora ochrony danych (IOD). RODO zmieniło nie tylko nazwę tej funkcji, ale także wymagania wobec osoby, która miałaby ją pełnić w organizacji oraz rozszerzyła zakres jej obowiązków. Wyznaczenie IOD…

Zalecenia PUODO dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego

Monitoring wizyjny jest inwazyjną formą przetwarzania danych osobowych i jako taki powinien podlegać szczególnej weryfikacji przez administratora potrzeby jego stosowania i konieczności zabezpieczenia oraz kontroli przez organy kontrolne. 

Gwarancje niezależności IOD

Inspektorzy ochrony danych – bez względu na to, czy są pracownikami administratora, czy też nie – powinni być w stanie wykonywać swoje obowiązki i zadania w sposób niezależny (motyw 97 RODO).

Audyt przygotowania do RODO

Audyt zapewnienia realizacji praw podmiotów danych. Artykuły 12–21 RODO regulują prawa osób, których dane dotyczą. Niektóre z tych praw były wymienione w ten sam sposób w poprzednich przepisach, inne są nowe – stanowią dostosowanie przepisów do nowych realiów technologicznych oraz do…

Jak RODO wpłynie na Twoją firmę?

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) jest nowym prawem dotyczącym ochrony prywatności w Unii Europejskiej. Skonstruowano je tak, by każda osoba miała większą kontrolę nad własnymi danymi osobowymi. Dodatkowo Rozporządzenie nakłada nowe obowiązki na organizacje zbierające, przetwarzające i analizujące te…

Szansa na nową pracę

  Celem projektu jest wsparcie osób w najtrudniejszej sytuacji życiowej przewidzianych do zwolnienia z pracy w wyniku restrukturyzacji zakładu pracy oraz zwolnionych z pracy z przyczyn zakładu pracy. Poprzez dostosowanie kwalifikacji i umiejętności beneficjentów projektu oraz aktywna promocja przedsiębiorczości i…