Menu

RODO dotyczy każdej firmy, instytucji, JST.

19 marca 2019 - Aktualności
RODO dotyczy każdej firmy, instytucji, JST.

RODO dotyczy każdej firmy, instytucji, JST, która przetwarza dane osobowe mieszkańców, członków stowarzyszeń,  klientów, kontrahentów oraz pracowników. Twoja firma musi stosować przepisy RODO w praktyce, ale to po Twojej stronie jest wykazanie, że zrobiłeś wszystko adekwatnie do swoich możliwości, ryzyk i niebezpieczeństw, jakie mogą wystąpić w zakresie przetwarzania danych osobowych.

RODO daje dowolność w kwestii stosowanych przez ADO środków technicznych i organizacyjnych. Może się to jednak wiązać z wątpliwościami po stronie firmy, czy dobrała odpowiednie środki w celu zabezpieczenia danych osobowych. Mowa tu zarówno o rozwiązaniach IT, jak i o procedurach funkcjonujących w danej firmie.

Ważną kwestią jest dobór środków adekwatnych do prowadzonej działalności, tak aby nie utrudniały one codziennej pracy i rozwoju biznesu, a jednocześnie były zgodne z RODO.

Efektem podjęcia współpracy z nami będzie:

Dodatkowo:

Ta usługa jest dla Ciebie, jeśli:

 

 

Centrum Szkoleniowe Graficom, tel. +48 601 71 64 03

https://centrum.graficom.pl

e-mail: szkolenia@graficom.pl