RODO dotyczy każdej firmy, instytucji, JST.

RODO dotyczy każdej firmy, instytucji, JST, która przetwarza dane osobowe mieszkańców, członków stowarzyszeń,  klientów, kontrahentów oraz pracowników. Twoja firma musi stosować przepisy RODO w praktyce, ale to po Twojej stronie jest wykazanie, że zrobiłeś wszystko adekwatnie do swoich możliwości, ryzyk i niebezpieczeństw, jakie mogą wystąpić w zakresie przetwarzania danych osobowych.

RODO daje dowolność w kwestii stosowanych przez ADO środków technicznych i organizacyjnych. Może się to jednak wiązać z wątpliwościami po stronie firmy, czy dobrała odpowiednie środki w celu zabezpieczenia danych osobowych. Mowa tu zarówno o rozwiązaniach IT, jak i o procedurach funkcjonujących w danej firmie.

Ważną kwestią jest dobór środków adekwatnych do prowadzonej działalności, tak aby nie utrudniały one codziennej pracy i rozwoju biznesu, a jednocześnie były zgodne z RODO.

Efektem podjęcia współpracy z nami będzie:

 • Zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych na zasadzie Outsorsingu (już od 300 zł/miesiąc FV)
 • Dedykowana dla Twojej firmy dokumentacja w zakresie Polityki Bezpieczeństwa (już od 500 zł)
 • Dedykowana dla Twojej firmy Instrukcja Zarządzania System Informatycznym w ramach (kosztów) Polityki Bezpieczeństwa
 • Dedykowane formularze: oświadczeń i upoważnień dla pracowników, formularze ewidencji i raportów, rejestr czynności przetwarzania oraz inne rejestry jakie musisz prowadzić by być zgodnym z RODO
 • Wzór umowy powierzenia danych osobowych, który możesz stosować w swojej firmie

Dodatkowo:

 • Zyskasz certyfikat bezpieczeństwa i zgodności Twojej firmy z RODO
 • 3 miesięczne konsultacje,
 • Kupon rabatowy (50%) na szkolenie z zakresu RODO dla pracowników Twojej firmy, lub dla wyznaczonego personelu.

Ta usługa jest dla Ciebie, jeśli:

 • Nie wiesz jaki zakres RODO Cię dotyczy i co trzeba zrobić, aby spełniać wymogi RODO?
 • Chcesz mieć możliwość wykazania np. podczas kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych, że w firmie zostały wdrożone przepisy RODO?
 • Nie wiesz jak wykazać w praktyce stosowanie zasady rozliczalności o której mówi RODO?
 • Chcesz wdrożyć w swojej firmie system bezpieczeństwa informacji ochrony danych osobowych, którego elementem jest odpowiednie przygotowanie procedur i procesów?
 • Nie masz pewności, że przetwarzanie przez Twoją firmę danych osobowych odbywa się zgodnie z RODO?
 • Chcesz mieć swojego Inspektora Ochrony bez ponoszenia dodatkowych kosztów szkoleń pracowniczych, ZUS?

 

 

Centrum Szkoleniowe Graficom, tel. +48 601 71 64 03

https://centrum.graficom.pl

e-mail: szkolenia@graficom.pl