Szkolenia RODO, wdrażanie procedur bezpieczeństwa, zarządzanie projektami, coaching, kursy językowe, szkolenia na terenie całej Polski.

Szkolenia – bezpieczeństwo IT, ABI

Kształtowanie świadomości bezpieczeństwa i zagrożeń oraz świadomości obowiązku ochrony informacji stanowi dowód dojrzałości kierownictwa firmy. Jest to wymóg bezpieczeństwa biznesu, na który stać każdego przedsiębiorcę bez względu na wielkość organizacji.

Prowadzone szkolenia skierowane są do administratorów danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, kadry kierowniczej odpowiedzialnej za system ochrony danych oraz pracowników działów kadr, obsługi klienta i innych działów przetwarzających dane osobowe. Mamy świadomość, iż w większości organizacji Administratorem bezpieczeństwa informacji zostaje osoba wyznaczona przez kierownictwo, dla której pełnienie funkcji ABI to dodatkowy zakres obowiązków. Uczestnictwo w szkoleniu pozwala na oswojenie się z nowymi zadaniami, a także ułatwia wdrożenie zasad ochrony danych w id=”u611-9″ class=”list0 nls-None”jednostce przetwarzającej dane osobowe. Kurs ma na celu przede wszystkim zaznajomienie uczestników z zasadami ochrony danych osobowych wynikającymi z przepisów prawa i dobrych praktyk, a także na aspekty praktyczne pracy z danymi osobowymi i codzienne problemy przy wykonywaniu obowiązków związanych z przetwarzaniem danych.

bezpieczeństwo IT przed jakimi stoi współczesny obszar cyberprzestrzeni coraz częściej znajduje się na wokandach sądowych. Jak powinien postąpić administrator portalu (administrator danych osobowych), który w związku z toczącym się postępowaniem otrzyma wezwanie do przekazania informacji dotyczących konkretnego użytkownika? – Na te wszystkie pytania odpowiedź znajdziecie Pastwo na naszych zajęciach.

Osoby prowadzące firmy i zarządzające zespołami często chcą dysponować jak największą ilością informacji o zachowaniach osób zatrudnionych. Nie ulega też wątpliwości, że w czasie przeznaczonym na wykonywanie obowiązków służbowych pracownik powinien powstrzymać się od swobodnego surfowania po stronach WWW oraz takich aktywności jak prowadzenie prywatnej korespondencji mailowej, uczestnictwo w aukcjach internetowych itp. Tego typu działania są w większości przypadków sprzeczne ze świadczeniem pracy w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę. Jakie ma przyjąć zasady pracownik, a jakie pracodawca ? Więcej na zajęciach z bezpieczeństwa IT.

Szkolenia dedykowane:

 

  • Backup w środowisku wirtualnym
  • Kopie plików stacji roboczej
  • Backup w chmurze
  • Fizyczne niszczenie nośników danych

Administrator Bezpieczeństwa Informacji:

 

  • zakres obowiązków i uprawnień ABI
  • systemowe podejście do zarządzania Bezpieczeństwem informacji.
  • zasady tworzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji
  • zasady zarządzania ochroną danych osobowych w organizacji.